DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ZDRAVÍ A POHODA

Kondiční Orgánový Skener - KOS

Kondiční Orgánový Skener - KOS

Neinvazivní orgánové vyšetření aktuálního stavu orgánů a částí těla pomocí biofrekvenčního přístroje KOS.

Měření je založeno na elektromagnetickém buněčném vlnění jednotlivých orgánů.

Signály elektromagnetických vln, vysílané lidským tělem, odpovídají aktuálnímu stavu lidského těla. Frekvence buněčného vlnění zdravého a normálně fungujícího orgánu jsou odlišné od frekvencí orgánu nemocného, oslabeného, nebo nedostatečně zásobeného, například minerály, vitamíny, nebo kyslíkem.

Jestliže známe, na základě vědeckého výzkumu, hodnoty signálů jednotlivých zdravých orgánů a částí zdravého lidského těla, můžeme je porovnat se signály, které naměříme pomocí Kondičního Orgánového Skeneru (KOS).

Pomocí tohoto přístroje získáme ucelený přehled o aktuálním stavu celého těla a jeho orgánů.

KOS je výborný pomocník pro získání přehledu, určení tendencí, potenciálu a dalších

sub-klinických stavů v orgánech.

Měření – skenování, je prováděno přes ruční dvoupólovou sondu. Skenování probíhá díky moderní počítačové technologii velmi rychle, je neinvazivní, bezbolestné a bezpečné.

Následně počítačový program vyhodnotí měření a tím získáme celkový přehled stavu těla s doporučením jak řešit případné problémy.

Pomocí tohoto přístroje získáme také přehled o stavu minerálních látek a vitamínů v těle.

Přístroj KOS může odhalit hlavní příčinu zdravotních problémů, nebo upozornit na skryté abnormality, které můžou později způsobit onemocnění.

Výsledky měření jsou zpracovány moderním počítačovým systémem. Podrobný výstup tohoto zpracování zkonzultuji s klientem, kterému je také předán souhrnný přehled měření, který obsahuje doporučení k řešení jeho zdravotních problémů.

Výsledky měření jsou informativního charakteru a nenahrazují současné medicínské postupy.

Co vše lze přístrojem KOS měřit:

Funkce slinivky břišní

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární funkce

Gastrointestinální funkce

Funkce jater

Funkce žlučníku

Funkce ledvin

Funkce plic

Mozek - přehled

Opěrná soustava - přehled

Minerální hustota kostí

Revmatické choroby kostí

Krevní cukr

Základní fyzický stav - přehled

Toxiny

Stopové prvky

Těžké kovy

Aminokyseliny

Endokrinní systém

Imunitní systém

Prostata u mužů

Mužské pohlavní funkce

Kůže

Funkce očí

Alergeny

Vitamíny

Obezita

Index růstu kostí

Koenzymy

Sperma a spermie u mužů

Dráhy a kolaterály

Činnost srdce a mozku

Lipidy v krvi

Složení těla -  přehled

Gynekologie u žen

Prsa u žen

Menstruační cyklus u žen

 

Kondiční Orgánový Skener má značku CE.