DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ZDRAVÍ A POHODA

Reflexní terapie

REFLEXNÍ TERAPIE

Reflexní terapie je starobylá léčebná metoda, která byla používána v Egyptě a Číně již 3.000 let před naším letopočtem. Velkou zásluhu o popularizaci reflexní terapie u nás má Ing.Jiří Janča CSc.


REFLEXNÍ TERAPIE

    je přírodní léčebné umění založené na principu ovlivňování reflexních plošek a bodů na těle člověka, hlavně na nohách a rukách. Hlavní oblastí aplikace jsou nohy.
Každá reflexní ploška, nebo bod odpovídá tělesnému orgánu v těle člověka. Prostřednictvím terapeuta – tlaku jeho prstů, jsou odstraňovány blokace, které zabraňují volnému průchodu životní energie a tím způsobují nesprávnou funkci orgánů.  Odstraněním těchto bloků se uvolňuje napětí, zlepšuje se oběh krevního řečiště a lymfatického systému a tím se napomáhá přirozenému obnovení funkčnosti jednotlivých orgánů a částí těla - uzdravení.
Chemická, energetická nebo duševní nerovnováha v těle člověka vyvolává reakci, které říkáme nemoc.
Reflexní terapie napomáhá tuto nerovnováhu napravit. K tomu je ovšem velmi důležitá spolupráce klienta, který je jediný, kdo je odpovědný za zdraví svého organismu. Je nutné, aby například správnou výživou, aktivním pohybem a pozitivním přístupem k životu  - bez stresů, napomáhal udržet rovnováhu ve svém těle.

 

PREVENCE
Reflexní terapie je velmi vhodná jako preventivní prostředek nemocí, jelikož dlouho před vznikem dysfunkce orgánů mohou být tyto změny patrny na reflexních ploškách a bodech. Při zjištění blížícího onemocnění se může tomuto jednoduše předejít a to hlavně úpravou životosprávy,  doplněním  minerálů – stopových prvků a vitamínů, popřípadě jsou doporučeny přírodní produkty (např. čaje) pro úpravu metabolismu a detoxikace. Velmi důležitá bývá také změna životního, nebo pracovního stylu.
NEMOC
Reflexní terapie zásadně vždy řeší příčiny onemocnění (ne jejich následky), proto je zcela přirozené, že se při terapii působí na orgán (nebo orgány), který nemá na první pohled s nemocí nic společného.Například při problémech s játry, budeme posilovat funkci ledvin a močového měchýře (nebo jejich systémových částí)

 

 

POSTUPY
Reflexní diagnostika
Před aplikací Reflexní terapie se provede Reflexní diagnostika, při které jsou kontrolovány všechny nejdůležitější reflexní plošky a body. Výsledky jsou zapsány do formuláře – karty klienta, do které se také zaznamenají další důležité údaje, hlavně stravovací návyky. Následně je tato diagnostika vyhodnocena a s klientem je určen postup při Reflexní terapii.
Reflexní terapie
Jelikož je velmi důležité, aby energie v těle volně procházela, je nutné vždy nejprve zkontrolovat a odblokovat všechny důležité oblasti okolo páteře, hlavně její krční části. Reflexní body, nebo plošky jsou při terapii mačkány, nebo hlazeny, podle toho zda li potřebujeme orgán stimulovat, nebo tlumit. Při reflexní terapii je nakonec klient poučen o způsobu autoterapie, kdy mu jsou předvedeny reflexní plošky a body a předvedeny správné „hmaty“. A dále jsou doporučeny podpůrné a preventivní  prostředky. Téměř vždy je pro úspěšné vyřešení problému potřebné změnit své návyky, hlavně stravovací.